Broker vamal

Broker vamal – este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale.

Specialiştii CCI, filiala Hânceşti sunt :

Andreev Angela-specialist în domeniul vămuirii, Leuşeni, telefon de contact: 0269-46-326

Sonic Alexandru-specialist în domeniul vămurii ,Leuşeni, telefon de contact: 0269-46-326

Casim Nina-specialist în domeniul vămuirii,Cimişlia, telefon de contact: 0241-25-643

Rusu Ion-specialist în domeniul vămuirii, Hânceşti, telefon de contact: 0269-22-066