Reglementare juridică

Activitatea în domeniul expertizei, evaluării şi certificării de origine a mărfurilor este reglementată prin:

  • Legea Republicii Moldova nr. 393-XIV din 13 mai 1999 “cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” (M. O. Nr. 73-77/343 din 15.07.1999)
  • Legea Republicii Moldova nr. 451-XV din 30 iulie 2001 “cu privire la licenţierea unor genuri de activitate” (M.O. Nr. 108-109/836 din 06.09.2001)
  • Legea Republicii Moldova nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 “cu privire la activitatea de evaluare” (M.O. Nr. 102/773 din 16.07.2002)
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1599 din 13 decembrie 2002 “cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (M.O. Nr. 174-176/1755 din 20.12.2002)
  • Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie din 06 septembrie 2002 (M.O. Nr. 144-145/330 din 24.10.2002)