Filiala Hîncești a CCI te invită la cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

Filiala Hîncești  a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită mediul de afaceri  să participe la cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, care se va desfășura la data de 22 februarie 2018, ora 9.00, în  sala de ședințe a Consiliului raional Hîncești.

Scopul evenimentului este de a prezenta actorilor interesați (conducători, manageri resurse umane),  aspecte ale principalelor momente ce ţin de relaţiile de muncă cum ar fi: angajarea, concedierea, timpul de lucru şi odihnă, salarizarea, regulamentul intern, precum şi problemele privind securitatea şi sănătatea la  locul de muncă.

Durata cursului  – 8 ore.

La absolvirea cursului se eliberează un certificat de atestare de nivelul 1 în domeniul SSM, destinat persoanelor care vor efectua instruirea la locul de muncă, care este valabil 3 ani.

Costul cursului constituie 760 lei pentru o persoană, și include pauza de cafea, setul de materiale şi certificatul propriu-zis.

Taxa poate fi achitată prin transfer  la contul Camerei de Comerţ şi Industrie Filiala Hînceşti c/f 1002600036967, IBAN   MD88AG000002251612011573 în BC Moldova – Agroindbank SA filiala Hînceşti, AGRNMD2X752, destinaţia plăţii – pentru cursuri, sau achitată în  numerar.

Pentru informarea dvs  noi vă comunicăm că conform prevederilor legislaţiei în vigoare fiecare conducător este  obligat să urmeze personal sau să desemneze o persoană pentru  instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la fiecare 3 ani. Nerespectarea acestei prevederi a Legislaţiei Muncii este o încălcare prevăzută în art. 55 al. 1 din Codul Contravențional al RM şi duce la sancţionări contravenţionale.

Calitatea serviciilor prestate de Filiala Hînceşti a Camerei de Comerţ şi Industrie este confirmată de Certificatul privind implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii conform condiţiilor din Standardul ISO 2001-2015.

Înscrierea la cursuri se face la nr. tel. 0269-2-20-66, 0269-2-36-61.

Distribuie acest articol: